دپارتمان مطالعه بازار الرافدینBehdis - دپارتمان مطالعه بازار الرافدین

شرکت تجهیزات پزشکی بهدیس

معرفی مشتری

صنایع پزشکی خاکباز به‌تازگی به تجهیزات کسری بهدیس (LTD) تغییریافته است. تجهيزات كسرا بهدیس در سال 1981 در زمينه توليد تجهيزات بيمارستاني به بهره‌برداري رسيد و باگذشت زمان عمليات آن تا حد زيادي بهبود يافت. طراحی و توسعه محصولات گامی بلند در راستای اهداف این سازمان است.

  • معرفی قوانین حاکم بر صادرات و تجارت محصول در عراق؛
  • معرفی مراکز توزیع ,مصرف و رقبای موجود در بازار؛
  • شناخت ساختار بازار عمده‌فروشی انواع تجهیزات هتلینگ بیمارستانی در عراق؛
  • شناسایی تجار اصلی فعال در بازار عمده‌فروشی انواع تجهیزات هتلینگ بیمارستانی و فرصت همکاری با ایشان؛
  • تحلیل رقبا و جمع‌آوری اطلاعات محصولات حاضر در بازار تجهیزات هتلینگ بیمارستانی؛
  • ارائه نمونه محصولات تجهیزات هتلینگ بیمارستانی بهدیس تجهیز برای آزمایش به بازار و دریافت بازخورد؛
  • ارائه راهکار در خصوص نحوه ورود به بازار و پتانسیل‌های آن.