دپارتمان مطالعه بازار الرافدینسفر مشتری (فرایند ارائه خدمت) - دپارتمان مطالعه بازار الرافدین

فرایند ارائه خدمت برای مشتریان الرافدین

بدیهی است که ورود به هر عرصه و بازار جدید و یا آغاز همکاری با یک سازمان نیاز به ایجاد شناخت متقابل از توانمندیها و ظرفیت ها و معرفی بازار هدف می باشد. بر همین اساس گروه الرافدین به جهت مدیریت مذاکرات و جلسات با مشتریان و با هدف بالا بردن راندمان و سرعت بخشیدن به روند همکاری از یک الگوی اولیه چند مرحله ای استفاده می نماید طرح شماتیک ذیل معرف این الگو می‌باشد:

لازم به ذکر است طرفین پس از طی این مسیر نسبت به تعیین وضعیت نوع همکاری و شرایط حاضور در بازار هدف تصمیمات مقتضی را اتخاذ نموده و کار وارد مراحل اجرایی خواهد شد.

معرفی خدمات گروه رافدین و فعالیت های آن

در اولین مرحله، واحد بازاریابی و مطالعات بازار و نوع خدماتی که می‌تواند در بازار عراق ارائه دهد به مشتریان معرفی می شود.

این موارد شامل فعالیت های تبلیغاتی، معرفی محصول برای کانال توزیع و تحقیقات بازاریابی در عراق می‌باشد

شناخت مشتری

گروه الرافدین با توجه به مستندات و اقدامات ذیل به این مهم دست یافته و شناخت اولیه از مشتری حاصل می گردد.

  • کاتالوگ و بروشور مشتری
  • وب سایت و مستندات الکترونیکی مشتری (فایل های پرزنتیشن، فیلم ها و عکس های تبلیغاتی)
  • تکمیل فرم مربوطه توسط مشتری (فرم شماره 1)
  • جلسه حاوری (در صورت لزوم)

نیاز سنجی

پس از شناساندن نوع فعالیت سازمان مشتری و آشنا شدن با بازار هدف و مجموعه الرافدین در این مرحله لازم است که رویکرد و انتظارات مشتری از تعامل با این گروه و بازار هدف به روشنی تعریف و منعکس گردد. که این مرحله به صورت ذیل صورت می گیرد:

  • 2 تکمیل فرم شماره2
  • جلسه حاوری (درصورت لزوم)

پیشنهادات اولیه

در این مرحله از طرف رافدین یک پروپزال به صورت راه حل به مشتری ارائه می شود. این پروپزال شامل مدت، چگونگی، قیمت و جزئیات پروژه پیشنهادی می شود.

مذاکره و جمع بندی

در این مرحله طرفین در مورد راه حل ارائه شده و انطباق آن با نیاز مشتری صحبت کرده و فرایند ارائه خدمت در ایران و عراق مورد مداقه و بحث قرار می‌گیرد.

اجرا و پیاده سازی

در این مرحله ساختار شکست پروژه و زمان بندی جزئی بخش‌ها، فعالیت‌ها و وظیفه های اجرایی مشخص شده و پروژه کلید می‌خورد.

ارتباط با کارشناسان ما