دپارتمان مطالعه بازار الرافدینخدمات واحد بازاریابی و مطالعه بازار - دپارتمان مطالعه بازار الرافدین

خدمات ما

خدمات واحد بازاریابی و مطالعه بازار الرافدین

اهداف:

 1. شناخت میدانی کلی از بازار هدف؛
 2. شناسایی تجار مهم بازار هدف؛
 3. معرفی توانمندی شرکت‌ها به تجار به‌صورت مستقیم.
 4. شرکت در نمایشگاه های و رویداد های صنعتی و تخصصی

خدمات قابل ارائه در این راستا شامل موارد زیر است

1- در اختیار گذاشتن  دفتر کار در بغداد به صورت موقت و با هزینه بسیار اندک و بدون نیاز به تجهیز آن؛

2- استقرار کارشناس بازاریاب در بغداد بدون نیاز به حضور نیروهای کارفرما؛

3- امکان پیگیری کارها و موارد از راه دور.

خدمات قابل ارائه در این راستا شامل موارد زیر است

۱- در اختیار گذاشتن  دفتر کار در بغداد به صورت موقت و با هزینه بسیار اندک و بدون نیاز به تجهیز آن؛

۲- استقرار کارشناس بازاریاب در بغداد بدون نیاز به حضور نیروهای کارفرما؛

۳- امکان پیگیری کارها و موارد از راه دور.

خدمات ارائه شده برای بازاریابی حضوری و معرفی محصول در عراق به شرح زیر است:

 1. بررسی محصولات موجود در بازار هدف؛
 2. شناسایی قیمت و شرایط رقابتی محصولات؛
 3. شناسایی تجار عراقی و مراکز فروش عمده در محدوده و بررسی فرصت‌های همکاری؛
 4. مذاکره با تجار منتخب مبتنی بر سیاست فروش شرکت؛
 5. معرفی کامل محصولات ارائه شده و توانمندی‌های تأمین کننده به تجار عراقی مرتبط؛
 6. گرفتن بازخورد در خصوص محصولات ارائه شده از تجار عراقی؛
 7. اخذ و ارجاع درخواست‌های خرید احتمالی در خصوص کالا از تجار مرتبط.