دپارتمان مطالعه بازار الرافدینسوالات متداول - دپارتمان مطالعه بازار الرافدین

سؤالات متداول

سوالات خود را جستجو کنید.

جستجو کنید

پاسخ سوالتان را اینجا پیدا می کنید

صادرات به کشور عراق بسته به نوع کالا و شرایط حضور محصول در بازار عراق می‌باشد. برای اینکه بدانیم آیا امکان صادرات به بازار عراق وجود دارد مناسب است در فاز اول مطالعه اولیه بازار داشته باشیم و در گام بعدی در صورت ثبت اطلاعات مناسب وارد مذاکره با شرکت‌ها و تجار متقاضی محصول خواهیم شد.

برای فروش محصول در بازار عراق بایستی ابتدا مطالعه بازار، شناسایی تجار، معرفی محصول و نهایتا فروش محصول صورت گیرد.

جهت اینکه بدانیم کالا و محصولمان در کشور عراق جای کار دارد بایستی مطالعه بازار صورت گیرد. و در صورت کسب اطلاعات میدانی و آنالیز رقبا و قیمت فروش می‌توانیم به این اطمینان برسیم که بازار کار و فروش محصول وجود دارد یا خیر.

جهت دریافت لیست تجار عراقی که صحت سنجی شده است الزامی است مطالعه بازار صورت گیرد، لیست‌های متعددی در بازار وجود دارد که این لیست‌ها عموما قدیمی و صحت سنجی نشده است.

قانون re-export در عراق در انحصار دولت است و امکان ورود موقت کالا در بخش جنوبی و خروج آن نیز در انحصار دولت عراق است و  نمی‌توان به صرف ثبت شرکت در عراق کالا به صورت موقت وارد عراق شود و برای صادرات مجدد به کشورهای دیگر اقدام کرد.